www.sileka.dk

Summer 2011

Huset ligger i Småland, Sverige tæt ved byen Rydaholm i en lille bygd i skoven med 7 huse, landsbykirke og bondegård med Køer, fordelt igennem skoven. Bygden ligger ca 1 km fra landevejen så der er fred og ro og trafikken er begrænset til dem der bor i området.

læs mere om huset, indretning og detaljerne samt det naturskønne område på de næste sider.

har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail, kontaktoplysninger står på kontakt siden
besvarelser dog kun på dansk engelsk eller Svensk.

**********************************************
The house is located in Småland , Sweden close to the city Rydaholm in a small village in the forest with 7 houses , village   and farm with cows , spread through the forest. The village is located 1 km from road so there is peace and quiet and traffic is restricted to those living in the area .

More about the house, furnishings and details as well as the scenic area, see the following pages .

Do you have questions feel free to send an email , contact information is on the contact page, responses only in Danish, English or
Swedish.

**********************************************
Das Haus liegt in Småland , Schweden Nähe der StadtRydaholm im eine kleinen Dorf in den Wald mit 7 Häusern , Dorf und Bauernhof mit Kühen, durch den Wald aus gebreitet liegt . Das Dorf ist 1 km von der Straße entfernt , so gibt es Ruhe und Frieden und der Verkehr wird auf die Menschen in dem Gebiet beschränkt.

Mehr über das Haus, Möbeln und Details so wie die re iz volle Umgebung auf den folgenden Seiten .

Sie haben Fragen ein fach eine E-Mail senden, wird Kontakt informationen auf der Kontakt seite, Antworten nur in Dänisch Englisch oder Schwedisch